O szkole

Szkoła Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego powstała w 2009 roku i jest zwieńczeniem wieloletniej pracy artystycznej i warsztatowej Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego.

Szkoła Piosenki to wędrówka przez świat piosenki, której tekst jest równoprawnym nośnikiem treści i emocji. Szkoła jest dla tych wszystkich, którym sztuka rozmowy z widzami wydaje się rzeczą niezbędną, a często jest składnikiem wykonywanej pracy lub tylko koniecznością spełnienia.

Zajęcia odbywają się  w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 17:00 – 22:00. Szkoła oferuje pracę w trybie indywidualnym oraz grupowym, uznając, iż obserwacja również jest nauką. Wykładowcami emisji głosu, śpiewu, interpretacji, warsztatu aktorskiego i ruchu scenicznego są Elżbieta Zapendowska  i Andrzej Głowacki.

W pełnym semestrze prowadzone są dodatkowe zajęcia: fortepian, dykcja, harmonia, rytmika. Zadaniem semestralnym każdego ucznia jest przygotowanie co najmniej 5 utworów w różnych stylistykach. Każdy okres pracy zwieńczony jest pokazami publicznymi.  Szkoła zapewnia także bogatą bibliotekę repertuarową oraz okazjonalnie „wtręty mistrzów” – spotkania i konsultacje z mistrzami gatunku. Miesięczna opłata wynosi 800 zł.

Praca w trybie indywidualnym

  • śpiew z akompaniamentem mechanicznym
  • emisja
  • interpretacja

Praca w trybie grupowym

Grupa liczy maksymalnie 10 osób.

  • słuch
  • harmonia
  • rytm
  • dykcja
  • plastyka ciała
  • praca z mikrofonem
  • biblioteka repertuarowa